Càng béo càng đáng tiền!

Tòa thánh đường độc nhất vô nhị này do kiến trúc sư người Thụy Sĩ, ông Mario Bota thiết kế. Kết hợp hài hòa giữa hiện tại và quá khứ bằng nguyên liệu gạch và bê tông. Xem chi tiết

12/05/2016 0 Bình luận

Đất nước mến yêu – Phần 4

Những yếu tố nào càn phải đầu tư cải thiện để thứ đặc sản của thời «hái lượm» có thể giữ được chỗ đứng khả quan trong thời kinh tế công nghiệp với thị trường rộng mở? Xem chi tiết

10/05/2016 0 Bình luận

Đất nước mến yêu – Phần 3

Trái lòn bon đặc sản tỉnh Quảng Nam, không phải đã được hoàng đề Minh Mệnh đặt tên là Nam Trân, được đưa vào danh mục cung tiến trong sách điển lệ của triều Nguyễn và khắc hình trên cửu đỉnh ở Thế miếu và được người ngoại quốc ca ngợi... Xem chi tiết

04/05/2016 0 Bình luận

Đất nước mến yêu – Phần 2

Quản nam trân phải lựa chọn trước cho thật kỹ, rồi đưa về tỉnh cho quan trên kiểm lại để kịp chuyển đến kinh đô. Quan tỉnh xuất quỹ địa phương trả tiền, tính theo cách bốn sọt làm một gánh, thời Minh Mệnh định giá ba quan tiền. Xem chi tiết

02/05/2016 0 Bình luận

Đất nước mến yêu – Phần 1

Giữa lúc cả tướng lẫn quân đều bị cái đói hành hạ thì gặp một rừng cây đầy trái lạ. Quân lính hái ăn thử thấy ngon, bèn đem dân cho Định Vương và các quan tướng. Xem chi tiết

27/04/2016 0 Bình luận

Vi sinh vật “Nguồn dược liệu vô tận” – Phần 2

Năm 1999 cả thế giới chỉ sản xuất được cả thảy 1.172.921g (hơn 1,17 tấn) nhưng có giá trị tới 30 tỷ USD (!), năm 2004 thu được 6.557.118g (hơn 6,4 tấn), trị giá 43 tỷ USD. Xem chi tiết

25/04/2016 0 Bình luận

Vi sinh vật "Nguồn dược liệu vô tận" – Phần 1

Nguồn gene quý hiếm có thể lấy từ thực vật, từ động vật nhưng chủ yếu là nhận được từ các vi sinh vật đã được lựa chọn. Xem chi tiết

22/04/2016 0 Bình luận

Viện hàn lâm Pháp vinh danh nhà văn Mỹ

Ngay từ năm 2001, tổng giá trị GDP của 21 nền kinh tế APEC đã bằng hơn 50% tổng GDP của thế giới, khoảng hơn 19.000 tỷ USD, và chiếm hơn 47% tổng giá trị thương mại toàn cầu. Xem chi tiết

20/04/2016 0 Bình luận