Về Châu Đốc – An Giang – Phần 2

Hàng năm cứ cuối mùa xuân, phát tiền công hai mươi quan, để mãi biện đủ các thứ (lợn, xôi, hương, rượu, hoa, quả, cơm, áo giấy và tiền), phái một viên công phán hay hay kinh lịch, phụng mạng nhà vua cho tế một tuần Xem chi tiết

26/05/2016 0 Bình luận

Về Châu Đốc – An Giang – Phần 1

Công trình ích nước lợi dân này, cho đến ngày nay và mãi mãi về sau, không ai không nghiêng mình cảm phục! Với ngót 80.000 lượt người thực hiện trong vòng năm năm sưu dịch Xem chi tiết

24/05/2016 0 Bình luận

Người thoát mộng - Phần 2

Chính trên rìa đá đó, đúng vào khoảnh khắc ngày xưa My rơi xuống vực, đã có người bị trượt chân. Và Nhẫn đã làm được điều kỳ diệu Xem chi tiết

19/05/2016 0 Bình luận

Người thoát mộng - Phần 1

Dĩ nhiên tôi không trả lời được câu hỏi này, cũng như đã không trả lời được lâu nay vẫn sống trong một thế giới tự anh tạo dựng Xem chi tiết

17/05/2016 0 Bình luận

Càng béo càng đáng tiền!

Tòa thánh đường độc nhất vô nhị này do kiến trúc sư người Thụy Sĩ, ông Mario Bota thiết kế. Kết hợp hài hòa giữa hiện tại và quá khứ bằng nguyên liệu gạch và bê tông. Xem chi tiết

12/05/2016 0 Bình luận

Đất nước mến yêu – Phần 4

Những yếu tố nào càn phải đầu tư cải thiện để thứ đặc sản của thời «hái lượm» có thể giữ được chỗ đứng khả quan trong thời kinh tế công nghiệp với thị trường rộng mở? Xem chi tiết

10/05/2016 0 Bình luận

Đất nước mến yêu – Phần 3

Trái lòn bon đặc sản tỉnh Quảng Nam, không phải đã được hoàng đề Minh Mệnh đặt tên là Nam Trân, được đưa vào danh mục cung tiến trong sách điển lệ của triều Nguyễn và khắc hình trên cửu đỉnh ở Thế miếu và được người ngoại quốc ca ngợi... Xem chi tiết

04/05/2016 0 Bình luận

Đất nước mến yêu – Phần 2

Quản nam trân phải lựa chọn trước cho thật kỹ, rồi đưa về tỉnh cho quan trên kiểm lại để kịp chuyển đến kinh đô. Quan tỉnh xuất quỹ địa phương trả tiền, tính theo cách bốn sọt làm một gánh, thời Minh Mệnh định giá ba quan tiền. Xem chi tiết

02/05/2016 0 Bình luận

Đất nước mến yêu – Phần 1

Giữa lúc cả tướng lẫn quân đều bị cái đói hành hạ thì gặp một rừng cây đầy trái lạ. Quân lính hái ăn thử thấy ngon, bèn đem dân cho Định Vương và các quan tướng. Xem chi tiết

27/04/2016 0 Bình luận

Vi sinh vật “Nguồn dược liệu vô tận” – Phần 2

Năm 1999 cả thế giới chỉ sản xuất được cả thảy 1.172.921g (hơn 1,17 tấn) nhưng có giá trị tới 30 tỷ USD (!), năm 2004 thu được 6.557.118g (hơn 6,4 tấn), trị giá 43 tỷ USD. Xem chi tiết

25/04/2016 0 Bình luận