Bài viết 04/2016

27/04/2016 0 Bình luận
Giữa lúc cả tướng lẫn quân đều bị cái đói hành hạ thì gặp một rừng cây đầy trái lạ. Quân lính hái ăn thử thấy ngon, bèn đem dân cho Định Vương và các quan...
25/04/2016 0 Bình luận
Năm 1999 cả thế giới chỉ sản xuất được cả thảy 1.172.921g (hơn 1,17 tấn) nhưng có giá trị tới 30 tỷ USD (!), năm 2004 thu được 6.557.118g (hơn 6,4 tấn), trị giá 43 tỷ USD.
22/04/2016 0 Bình luận
Nguồn gene quý hiếm có thể lấy từ thực vật, từ động vật nhưng chủ yếu là nhận được từ các vi sinh vật đã được lựa chọn.
20/04/2016 0 Bình luận
Ngay từ năm 2001, tổng giá trị GDP của 21 nền kinh tế APEC đã bằng hơn 50% tổng GDP của thế giới, khoảng hơn 19.000 tỷ USD, và chiếm hơn 47% tổng giá trị thương mại toàn cầu.

Tin mới nhất