Bài viết 04/2016

Đất nước mến yêu – Phần 1

Giữa lúc cả tướng lẫn quân đều bị cái đói hành hạ thì gặp một rừng cây đầy trái lạ. Quân lính hái ăn thử thấy ngon, bèn đem dân cho Định Vương và các quan tướng. Xem chi tiết

27/04/2016 0 Bình luận

Vi sinh vật “Nguồn dược liệu vô tận” – Phần 2

Năm 1999 cả thế giới chỉ sản xuất được cả thảy 1.172.921g (hơn 1,17 tấn) nhưng có giá trị tới 30 tỷ USD (!), năm 2004 thu được 6.557.118g (hơn 6,4 tấn), trị giá 43 tỷ USD. Xem chi tiết

25/04/2016 0 Bình luận

Vi sinh vật "Nguồn dược liệu vô tận" – Phần 1

Nguồn gene quý hiếm có thể lấy từ thực vật, từ động vật nhưng chủ yếu là nhận được từ các vi sinh vật đã được lựa chọn. Xem chi tiết

22/04/2016 0 Bình luận

Viện hàn lâm Pháp vinh danh nhà văn Mỹ

Ngay từ năm 2001, tổng giá trị GDP của 21 nền kinh tế APEC đã bằng hơn 50% tổng GDP của thế giới, khoảng hơn 19.000 tỷ USD, và chiếm hơn 47% tổng giá trị thương mại toàn cầu. Xem chi tiết

20/04/2016 0 Bình luận