Bài viết 07/2016

Các Đại Học Mỹ được đánh giá chất lượng ra sao? – Phần 3

Như đã biết ở phần trên, mục đích chung của vấn đề công nhận giá trị là để nâng cao chất lượng đào tạo của nền giáo dục Đại học Mỹ Xem chi tiết

23/07/2016 0 Bình luận

Các Đại Học Mỹ được đánh giá chất lượng ra sao? – Phần 2

Hầu hết các Cơ quan công nhận giá trị một chương trình đào tạo thường xem xét các ứng viên là các đơn vị bên trong một cơ sở đào tạo đã được công nhận giá trị bởi một Cơ quan công nhận giá trị theo vùng nào đó Xem chi tiết

21/07/2016 0 Bình luận

Các Đại Học Mỹ được đánh giá chất lượng ra sao? – Phần 1

Trước khi được phép hoạt động thì các Cơ quan công nhận giá trị này lại phải được thừa nhận (recognized) bởi một Hội đồng giáo dục cũng không thuộc phạm vi quản lý của nhà nước Mỹ mà do đại diện các trường Đại học Mỹ bầu ra Xem chi tiết

19/07/2016 0 Bình luận

“Vú bò nướng” An Giang

Ngài đặt hai tai chúng ta ở hai bên là để chúng ta nghe từ cả hai phía, cả lời khen lẫn lời chê, chứ không phải để chúng ta chỉ nghe từ một phía hoặc chỉ để nghe những lời tâng bốc êm tai Xem chi tiết

14/07/2016 0 Bình luận

Thủy quái thống trị điện ảnh Hàn Quốc

Năm 2003, anh trở thành đạo diễn tài danh với Hồi ức về một án mạng, một trong những phim hình sự dựa vào biến cố có thật hấp dẫn nhất của điện ảnh Hàn thời hiện đại Xem chi tiết

09/07/2016 0 Bình luận

70 năm công nghiệp du lịch Pháp - Phần 3

Chính phủ đã lập ra Sở bảo vệ bờ biển năm 1975. Trong vòng 30 năm cơ quan này đã khoanh vùng cấm 860 km trong đó 5.500 km bờ biển bao quanh nước Pháp Xem chi tiết

07/07/2016 0 Bình luận

70 năm công nghiệp du lịch Pháp - Phần 2

Để điều chỉnh đoàn người lũ lượt ra đi, trong thập niên 1970 chính phủ khuyến khích đi du lịch vào tháng 8 thay vì tháng 7 Xem chi tiết

05/07/2016 0 Bình luận

70 năm công nghiệp du lịch Pháp - Phần 1

Trái với mọi dự kiến, cuộc bầu cử lập pháp vào tháng 5. 1936 đã mang lại một chiến thắng cho một liên minh cánh tả Xem chi tiết

02/07/2016 0 Bình luận