Bồ Đề Quảng Trị thuở xưa Nay ở Đà Nẵng còn lưa ba thằng Thăm bạn chưa đi xe lăn Còn đi xe đạp phải c

Bồ Đề Quảng Trị thuở xưa
Nay ở Đà Nẵng còn lưa ba thằng
Thăm bạn chưa đi xe lăn
Còn đi xe đạp, phải chăng chửa già?
Già thì già quá đi mà
Nhưng ba cái miệng vẫn là tía lia
Chuyện xưa còn nhắc lia chia
Em yêu, thầy, bạn, nọ kia đủ điều
Ngồi nhau đâu thấy tuổi chiều
Tưởng như còn trẻ mỹ miều trai tơ!!!
(Lê Mậu Hùng, Nguyễn Văn Mân, Trương văn Trạn: Đồng môn Bồ Đề Quảng Trị 59-62)
04/12/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *