Các bạn Nhật may mắn quá Việt Nam hôm nay xui thôi cuối trận còn ép cho đội bạn luôn

Các bạn Nhật may mắn quá. Việt Nam hôm nay xui thôi, cuối trận còn ép cho đội bạn luôn. Thôi anh em về ăn tết, thua nhưng vẫn ngẩng cao đầu. Các bạn Nhật giờ chắc nhớ Việt Nam là ai rồi.Các bạn Nhật may mắn quá. Việt Nam hôm nay xui thôi, cuối trận còn ép cho đội bạn luôn. Thôi anh em về ăn tết, thua nhưng vẫn ngẩng cao đầu. Các bạn Nhật giờ chắc nhớ Việt Nam là ai rồi.
08/11/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *