Các Đại Học Mỹ được đánh giá chất lượng ra sao? – Phần 3

Như đã biết ở phần trên, mục đích chung của vấn đề công nhận giá trị là để nâng cao chất lượng đào tạo của nền giáo dục Đại học Mỹ
Bước 4: Công bố (Publication): Cơ quan công nhận giá trị sẽ xem xét, so sánh các kết quả từ các báo cáo ở các bước 2 và 3. Nếu nhận thấy đúng là ứng viên đã thỏa được các tiêu chuẩn thì Cơ quan công nhận giá trị sẽ cấp phát chứng từ công nhận giá trị (hay được tiếp tục công nhận giá trị) và ghi tên cơ sở hay chương trình đào tạo ấy vào một bản công bố chính thức cùng với các cơ sở hay chương trình đào tạo đã được công nhận giá trị.
Bước 5: Giám sát (Monitoring): Cơ quan công nhận giá trị sẽ giám sát mỗi cơ sở hay chương trình đào tạo trong suốt thời gian được công nhận giá trị để xác minh rằng cơ sở hay chương trình đào tạo ấy đang tiếp tục thỏa các tiêu chuẩn.
Bước 6: Tái thẩm định (Reevaluation): Cơ quan công nhận giá trị sẽ tái thẩm định theo định kỳ mỗi cơ sở hay chương trình đào tạo mà họ đã đưa vào danh sách đã được công nhận giá trị để xác minh xem cơ sở hay chương trình đào tạo ấy có được tiếp tục công nhận giá trị nữa hay không.
Một số chức năng của việc công nhận giá trị: Như đã biết ở phần trên, mục đích chung của vấn đề công nhận giá trị là để nâng cao chất lượng đào tạo của nền giáo dục Đại học Mỹ. Hãy lưu ý rằng việc một cơ sở hay chương trình đào tạo A được công nhận giá trị bởi một cơ quan X không làm cho một cơ sở hay một chương trình đào tạo B tự động chấp nhận các tín chỉ (credit) mà một sinh viên đã học được từ A để được chuyển trường đến học tiếp tại B, cũng không bảo đảm được rằng các nhà tuyển dụng nhân lực sẽ thu nhận sinh viên tốt nghiệp từ A. Việc thu nhận sinh viên chuyển trường hay sinh viên tốt nghiệp luôn luôn là cái quyền riêng của các cơ sở đào tạo và các nhà tuyển dụng. Tuy vậy, sự được công nhận giá trị đem lại nhiều lợi ích trong việc cung cấp thông tin tham khảo cho nhiều đối tượng khác nhau như sau:
Chứng thực rằng một cơ sở hay một chương trình đào tạo thỏa các tiêu chuẩn đã được thiết lập mà đa số đã thừa nhận.
Giúp các sinh viên có tiềm năng học tập nhận ra các cơ sở hay chương trình đào tạo nào là chấp nhận được trong việc nộp đơn xin nhập học.
Giúp các cơ sở hay chương trình đào tạo có thêm thông tin trong việc xem xét và quyết định có nên chấp nhận các tín chỉ của các sinh viên xin chuyển đến trường mình hay không?
Giúp các cơ quan nhà nước hay tư nhân nhận ra cơ sở hay chương trình đào tạo nào là đáng được đầu tư, tài trợ.
Bảo vệ một cơ sở hay một chương trình đào tạo chống lại các áp lực có hại trong nội bộ lẫn bên ngoài.
Thiết lập các mục tiêu cho các cơ sở hay chương trình đào tạo để tự phấn đấu cải tiến chất lượng đào tạo của mình.
Vận động, lôi kéo các cán bộ giảng dạy và điều hành tham gia toàn diện, tích cực vào việc thẩm định giá trị và thiết lập kế hoạch để cải tiến chất lượng cho các cơ sở hay chương trình đào tạo.
Thiết lập các tiêu chuẩn cho việc xác nhận và cấp giấy phép hành nghề cũng như cho việc nâng cao chất lượng các giáo trình và các khóa thực tập chuyên nghề.
Cung cấp thông tin được dùng như một điều kiện cần trong việc xác định một cơ sở hay chương trình đào tạo có đáng được nhận tài trợ từ ngân sách của chính phủ liên bang hay không?
Tóm lại, việc công nhận giá trị trong giáo dục Đại học Mỹ là rất cần thiết để nâng chất lượng đào tạo lên tới ngưỡng cơ bản mà các nhà giáo dục đã nghiêm túc đòi hỏi. Công việc thẩm định giá trị này không do các cơ quan nhà nước mà do các cơ quan, các hiệp hội giáo dục độc lập, tư nhân phi lợi nhuận thực hiện.
23/07/2016 , Lê Tự Hỷ - Kiến Thức Ngày Nay – 10.10.2006

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *