CHUYỆN TẦM PHÀO nó thế này Lap Do Thi à Một Ai ngồi đuổi gió ngày Ngất ngư dở dở ngây ngây mặc đời

CHUYỆN TẦM PHÀO ( nó thế này Lap Do Thi à) Một Ai: ngồi đuổi gió ngày Ngất ngư dở dở ngây ngây... mặc đời. Che nón rách dấu miệng cười Vươn dài cổ nghé cậu giời gọi mưa. Một Tôi: ngồi gói nắng trưa Chia làm đôi ngọn cỏ lùa ngách hang Xắn quần đi bắt cua càng Vơ ào rác rến ném sang láng giềng. Một Em: hai lúm đồng tiền Chân mày lá liễu, lưỡi liềm mi cong Môi thắm đỏ, má ửng hồng Tôi và Ai... ngả nghiêng lòng đắm mê. Một hôm gió lộng bờ đê Mặc Ai, tôi rủ em về ...nhà tôi!
14/06/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *