GIAO MÙA họa thơ NVĐ Tung bay mỏi cánh khoảng trời xa Dã biệt đồng quê mảnh ruộng nhà Hạ đến lao xao

GIAO MÙA họa thơ NVĐ Tung bay mỏi cánh khoảng trời xa Dã biệt đồng quê mảnh ruộng nhà Hạ đến lao xao vui ríu rít Thu về nhốn nháo sợ đông qua Chim trời cảm nhận thiên nhiên vậy Cá nước tuân theo tiết ấy mà Nhớ cảnh giao mùa xao xuyến lạ Bâng khuâng hững hụt lại mình ta 22/10/2016
14/06/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *