lang thang lượm được cho mình đọc chơi chơi chiều cuối năm

...lang thang lượm được cho mình, đọc chơi chơi chiều cuối năm!
.... ???....
"Hãy lấy đất phủ lên lớp cỏ bị sâu bệnh, thật kỹ.
Hãy lấy lòng bao dung, tha thứ phủ lên những lỗi lầm, thật kỹ...
Đừng cố tìm những lỗi lầm nữa,
đừng nói đến những lỗi lầm nữa...
Đem rộng lượng phủ lên những hẹp hòi.
Đem cảm thông sẻ chia phủ lên những tị hiềm.
Đem nụ cười phủ lên những nỗi buồn của nhau...
Cỏ sẽ nhô lên khỏi đất những chiếc mầm mới.
Người sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt mới...
Không còn mang những dị tật của ngày hôm qua!
Này người!
Năm mới, hãy đem ngày mới, hôm nay, gói ghém những ngày buồn hôm qua, cất đi.
Nỗi buồn chỉ thật sự mất đi khi được cất trong một trái tim vui."
(sưu tầm)
05/12/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *