Nỗi nhớ như một phong thư có đóng dấu bưu cục

Nỗi nhớ như một phong thư có đóng dấu bưu cục . Anh mở ra trong một ngày nắng đẹp . Anh đọc lại trong một ngày mưa bay - Anh ôm ấp nó như một giấc mơ đã cũ.
Anh hiểu vì sao ... chúng ta sẽ không bao giờ có thể - lãng quên nhau được . Một thứ quá khứ không gây sát thương cho tương lai và cũng không gây tổn thương gì cho hiện tại .
Chỉ biết nó là một hạnh phúc buồn .Đôi khi anh muốn ghì lấy nó và sống nốt phần đời còn lại . Để nhận ra rằng anh không đến nỗi nào quá tệ mạt - trong cỏi đời mênh mông phiền muộn nầy . . .
11/09/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *