Thư mời hợp tác sản phẩm mới MIXHU Đừng gọi đây là tắm trắng mà hãy gọi nó là NƯỚC_THẦN_Ủ_DA

Thư mời hợp tác sản phẩm mới ?
#MIXHU - Đừng gọi đây là tắm trắng mà hãy gọi nó là " #NƯỚC_THẦN_Ủ_DA"??
Mời các bạn tham khảo sản phẩm của bên mình trước
- Hãy nhìn trước hả quyết định
- Mẫu mã k đụng hàng Việt Nam
- Cam kết hàng nhập nước ngoài nguyên liệu cao cấp
- Tôi gửi mẫu cho bạn xem thử trước, bạn muốn hay là k ???
- Hệ thống tôi có sẵn chỉ cần các bạn bán chúng tôi sẽ cấp hàng cho các bạn??
TRÂN TRỌNG HỢP TÁC GẦN XA ?
#Vốn__chỉ__195k
14/08/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *