Thủ tục đăng ký kinh doanh thành lập hộ kinh doanh cá thể

Để có thể đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể thì chúng ta cần phải làm đúng theo những quy định pháp luật đã đề ra để có thể hợp pháp hoá Cơ sở kinh doanh của mình. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu đến với các bạn những trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh để thành lập hộ kinh doanh cá thể.
Đầu tiên cá nhân hoặc nhóm cá nhân cần phải gửi giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh cá thể đến các cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện hoặc nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung giấy thì cần phải ghi rõ tên hộ kinh doanh, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, và số vốn kinh doanh. Ngoài ra họ tên và số chứng minh thư cũng như là ngày cấp chứng minh thư cũng là một trong những loại giấy tờ mà bạn cần quan tâm đến khi tiến hành hoàn tất hồ sơ. 
Kèm theo đó thì bạn cần phải có giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh và bản sao chứng minh thư nhân dân của các cá nhân tham gia hội kinh doanh hoặc là người đại diện hộ gia đình và biên bản họp nhóm các cá nhân về việc thành lập hội kinh doanh đối với những trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân nào đó thành lập.
 Khi đã tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ trao giấy biên nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cá nhân hoặc nhóm cá nhân trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày tiếp cận hồ sơ. Bạn cần phải có những điều kiện sau đây thì mới nhận được những giấy tờ quan trọng trên: ngành nghề kinh doanh không thuộc vào danh mục những ngành nghề cấm kinh doanh, tên hộ kinh doanh dự định đặt phù hợp với quy định chung, lệ phí đăng ký đã được nộp đủ theo quy định.
Nếu sau năm ngày cơ quan chức năng làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ mà bạn không nhận được giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể hoặc không có thông báo yêu cầu cần sửa đổi thì bạn có thể khiếu nại theo quy định của pháp luật về quyền khiếu nại và tố cáo.
Định kỳ vào tuần đầu tiên của hàng tháng thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ gửi danh sách những hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cung cấp, phòng đăng ký kinh doanh và cơ quan kinh doanh quản lý kinh tế và kĩ thuật cấp tỉnh. 
Với những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp về thủ tục đăng ký kinh doanh cá thể thì hy vọng rằng các bạn đã nắm rõ được những quy định của nhà nước để có thể hoàn tất thủ tục và hồ sơ đăng ký kinh doanh của mình.
18/02/2018

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *